Tomy XXIV i XXV

 
XXIV
Spis treści:
 1. Jan Wiśniewski, Homo oeconomicus i ograniczenia jego racjonalności, s.3
 2. Aleksander Jakimowicz, Zastosowania teorii katastrof w makroekonomii, s. 13
 3. Aleksander Jakimowicz, Możliwości zastosowań teorii katastrof w dziedzinie finansów międzynarodowych, s. 31
 4. Wojciech Kosiedowski, Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki i poziomu uprzemysłowienia byłego ZSRR, str 57
 5. Bożena Kołosowska, Działania polskich banków komercyjnych w zakresie ich przystosowania się do nowych mechanizmów i warunków w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, s. 73
 6. Barry Dent, Eulalia Skawińska, Produkcja i związane z tym zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w Wielkiej Brytanii, s. 85

 
XXV
Spis treści:
 1. Jan Wiśniewski, Racjonalność gospodarowania w realnym socjalizmie, str3
 2. Waldemar Szczepański, Wybrane problemy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, s. 15
 3. Wojciech Popławski, Uwarunkowania i skutki innowacji technicznych w przemyśle, s. 27
 4. Danuta Dziawgo, Optymalna struktura kapitału a zjawisko dźwigni, s. 39
 5. Marzanna Pogodzińska, Sławomir Sojak, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, s. 53
 6. Izabela Ohl, Wykorzystanie informacji o kosztach w wybranych procesach decyzyjnych (na przykładzie przedsiębiorstwa branży konfekcyjnej), s. 63
 7. Aleksander Jakimowicz, Model negocjacji płacowych w przedsiębiorstwie w ujęciu E. C. Zeemana jako przykład zastosowania teorii katastrof w mikroekonomii, s. 73
 8. Hanna Karaszewska, Doskonalenie form wynagrodzeń przy przechodzeniu do gospodarki rynkowej, s. 87
 9. Marek Zarębski, Założenia systemowe ochrony polskiego rynku rolnego, s. 97
 10. Zbigniew Cieśliński, Piotr Jaworski, Elżbieta Szczepańska, Nakłady inwestycyjne na rekultywację gleb organicznych na obszarze leja depresji wód KWB „Bełchatów”, s. 107

© WNEiZ, 2009 -