Tom XXIX

Spis treści:
 1. Wojciech Popławski, Alianse strategiczne jako metoda budowania przewagi konkurencyjnej w przemyśle końca XX wieku, s. 3
 2. Mirosław Haffer, Rafał Haffer, Jakość jako ekonomiczne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, s. 23
 3. Jolanta Ciak, Niektóre dostosowania finansowe do wymogów Traktatu z Maastricht, s. 43
 4. Grzegorz Górniewicz, Metody redukcji zadłużenia zagranicznego, s. 55
 5. Danuta Dziawgo, Początki aktywności Polski na międzynarodowym rynku dłużnych papierów wartościowych w okresie transformacji, s. 67
 6. Magdalena Osińska, Przemysław Pączka, Prognozowanie kursów walutowych na podstawie modeli ARIMA-ARCH, s. 81
 7. Leszek Dziawgo, Rating ekologiczny - redukcja ryzyka ekologicznego na rynku finansowym, s. 105
 8. Ewa Dziawgo, Teoria arbitrażu w procesie wyceny opcji kupna, s. 117
 9. Maria Marszałkowska, Regionalne problemy ochrony środowiska, s. 123
 10. Witold Goszka, Wybrane problemy funkcjonowania spółek pracowniczych, s. 135
 11. Robert Karaszewski, Zarządzanie przez jakość TQM a zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000, s. 149
 12. Jacek Kwiatkowski, Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA, s. 157

© WNEiZ, 2009 -