Tom XXX

Spis treści:
 1. Leszek Dziawgo, Polski i zagraniczny kapitał na rynku funduszy inwestycyjnych, s. 3
 2. Danuta Dziawgo, Ekspansja bankow zagranicznych w Polsce na przykładzie rynku bonów komercyjnych, s. 11
 3. Kinga Chalecka, Analiza integracyjnej polityki gospodarczej w Unii Europejskiej przy wykorzystaniu modelu Levina, s. 19
 4. Ewa Dziawgo, Procesy martyngałowe w wycenie europejskiej opcji, s. 31
 5. Zenon Wiśniewski, Deregulacja rynku pracy i nierówności dochodowe a zatrudnienie, s. 39
 6. Mirosław Chaberek, Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi, s. 53
 7. Adam Bednarski, O niektórych aspektach metodologicznych badań efektywności stosowania gier kierowniczych w edukacji menedżerskiej w Polsce i na świecie, s. 67
 8. Rafał Drewniak, Rola systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, s. 77
 9. Artur Piotrowicz, Identyfikacja przemian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, s. 91
 10. Ewa Siemińska, Sylwia Niedziałek-Karbowska, Metoda analizy składowych głównych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, s. 103
 11. Aneta Szóstek, Koszt kapitału w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, s. 113
 12. Iwona Escher, Joanna Petrykowska, Komplementarność ilościowych i jakościowych badań marketingowych, s. 123
 13. Bożena Kołosowska, Otwarte fundusze emerytalne w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, s. 135
 14. Sebastian Hyżyk, Magdalena Osińska, Zmienność wariancji warunkowej w modelowaniu i prognozowaniu kursów walutowych, s. 147
 15. Krzysztof Andruszkiewicz, Konkurencja w wybranych sektorach przemysłu spożywczego i jej determinanty, s. 165
 16. Andrzej Anszperger, Uniwersytet jako generator turystki przyjazdowej do Torunia, s. 185
 17. Iwona Escher, Rekrutacja uczestników wywiadów grupowych, s. 195

© WNEiZ, 2009 -