Tom XXXI

Spis treści:
 1. Mirosław Bochenek, Zagadnienia racjonalności w ekonomii Oskara Langego
 2. Włodzimierz Karaszewski, Monika Kolińska, Ocena perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw leasingowych w Polsce
 3. Lech Nieżurawski, Elżbieta Szafranko, Jacek Zabielski, Agnieszka Szczepkowska, Konkurencyjność restrukturyzowanych przedsiębiorstw budowlanych
 4. Lech Nieżurawski, Aldona Orłowska, Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
 5. Justyna Łapińska, Miejsce Republiki Czeskiej w handlu zagranicznym Polski z krajami CEFTA
 6. Iwona Salejko-Szyszczak, Program powszechnej prywatyzacji w Polsce – próba oceny
 7. Ewa Dziawgo, Model Blacka-Scholesa wyceny warrantów kupna
 8. Sylwester Bejger, Wybrane aspekty ekonomicznych zastosowań modeli teorii gier
 9. Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder, Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 10. Dariusz Piotrowski, Uwagi i refleksje na temat jakości informacji na rynku papierów wartościowych w Polsce
 11. Joanna Górka, Analiza ceny jednostki uczestnictwa w funduszu powierniczym Pioneer 1 za pomocą modelu ARMA oraz modelu przestrzeni stanów
 12. Joanna Petrykowska, Strategie konkurencji w sektorze mleczarskim

© WNEiZ, 2009-2012