Tom XXXIII

Spis treści:
 1. Mirosław Bochenek, Wpływ ekonomistów na rozwój cywilizacji ludzkiej
 2. Aleksander Jakimowicz, Sztuczna inteligencja a procesy edukacji ekonomicznej
 3. Aleksandra Zielińska, Struktura kapitału intelektualnego
 4. Hanna Karaszewska, Włodzimierz Karaszewski, Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Polsce u progu XXI wieku
 5. Joanna Bruzda, Bispektra procesów ekonomicznych – kierunki zastosowań i analiza symulacyjna
 6. Agnieszka Bierowiec, Miłosz Oczki, Metodologia planowania przepływów pieniężnych w cenach stałych
 7. Justyna Łapińska, Metodologia pomiaru strumieni handlu wewnątrzgałęziowego
 8. Ewa Dziawgo, Określanie rentowności inwestycji w warranty
 9. Tomasz Stryjewski, Ekonometryczny model przedsiębiorstwa
 10. Michał Buszko, Ewelina Wiśniewska, Główne czynniki ekonomicznej efektywności sektora MSP w Polsce
 11. Sylwester Bejger, Identyfikacja i pomiar siły rynkowej gracza w branży – prezentacja pewnej metody
 12. Ewa Makowska, Pomiar i ocena działalności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach zdecentralizowanych
 13. Iwona Sobczak, Artur Piotrowicz, Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 14. Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska, Andrzej Kobylański, Pomiar satysfakcji klientów i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa – wybrane problemy badawcze i wyniki badań
 15. Michał Buszko, Uwarunkowania fuzji i przejęć w sektorach bankowych w krajach rozwijających się
 16. Dariusz Piotrowski, Bańki inwestycyjne jako pośrednicy i doradcy w transakcjach fuzji i przejęć
 17. Piotr Fiszeder, Waldemar Razik, Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych

© WNEiZ, 2009 -