Tom XXXV

Spis treści:
  1. Marlena Ciechan-Kujawa, Zarządzanie kosztami jakości
  2. Iwona Sobczak, Artur Piotrowicz, Sposoby postrzegania procesów logistycznych w przedsiębiorstwach
  3. Ewa Makowska, Pomiar działalności ośrodków odpowiedzialności w świetle badań ankietowych
  4. Waldemar Glabiszewski, Mirosław Haffer, Metodyczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze ubezpieczeń gospodarczych
  5. Wojciech Popławski, Piotr Kozaczuk, System Customer Relationship Management jako innowacja w sferze zarządzania przedsiębiorstwem
  6. Elżbieta Szczepańska, Leszek Nieżurawski, Diagnoza luki konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w warunkach globalizacji rynku (na przykładnie przedsiębiorstw mleczarskich i piwowarskich)
  7. Tomasz Koźliński, Działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego na podstawie grupy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce
  8. Marcin Kuzel, Przyczynek do rozważań o inwestycjach zagranicznych
  9. Michał Polasik, Agnieszka Wiśniewski, Analiza stopnia dopasowania wybranych usług sektora finansowego do możliwości sprzedaży w Internecie

© WNEiZ, 2009 -