Tom XXXVII

Spis treści:
  1. Andrzej Lis, Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego, s. 5
  2. Joanna Nieżurawska, Przyczyny i skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych [na przykładzie Toruńskich Wodociągów S.A.], s. 19
  3. Waldemar Glabiszewski, Ocena instrumentów konkurowania stosowanych przez działające w Polsce zakłady ubezpieczeń majątkowych względem wymogów rynkowych w Unii Europejskiejgrafika/2008_37.bmp, s. 35
  4. Agnieszka Kuźmicz, Efektywność wskaźnikowej metody regulacji wynagrodzeń w Polsce, s. 51
  5. Jolanta Wiśniewska, Oszustwa w rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania, nadrzędnych zasad rachunkowości, s. 63
  6. Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska, Blueprinting – bardziej skutecznym podejściem do wzrostu spełnienia oczekiwań klienta, s. 75

© WNEiZ, 2009 -