Redaktor Naczelny

Mariola Piłatowska

Redaktorzy Tematyczni

 • Jerzy Boehlke
 • Danuta Dziawgo
 • Barbara Polszakiewicz
 • Jerzy W. Wiśniewski
 • Zenon Wiśniewski

Redaktor Statystyczny

Elżbieta Szulc

Redaktor Prowadzący

Joanna Górka

Rada Naukowa

 • Savrina Baiba, University of Latvia, Łotwa
 • Tatiana M. Bogolib, Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University, Ukraina
 • Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Peter Friedrich, University of Tartu, Estonia
 • Elita Jermolajeva, Daugavpils Universitate, Łotwa
 • Ing V. Korab, University of Technology, Brno, Republika Czeska
 • Wojciech Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ewa Siemińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marek Zinecker, Brno University of Technology, Republika Czeska

© WNEiZ, 2009 -