Informacje ogólne

Przed wysłaniem artykułu, należy uważnie przeczytać instrukcje Dla Autorów.

Wytyczne do składania artykułu

  • Proszę nie używać żadnych polskich akcentów w imieniu i nazwisku autora, np. Grazyna Smiala.
  • Proszę nie używać kapitalików i wersalików. Tytuły powinny być napisane małymi literami z wyjątkiem pierwszej litery, która powinna być pisana wielką literą. Na przykład Estymacja modeli GARCH. Clive Granger.
  • Streszczenie powinno składać się z jednego akapitu i nie powinno zawierać więcej niż 600 znaków ze spacjami. Tytuł powinien mieć co najwyżej 15 słów. Tekst abstractu nie powinien zawierać znaków specjalnych (akcentów, symboli matematycznych, itp.) oraz nie powinien zawierać odniesień do literatury (np. nie ma stwierdzeń typu Robert Engle (1982))
  • Pliki przygotowane zgodnie z instrukcjami Dla Autorów należy przed wysłaniem spakować w jeden plik. Dozwolone typy plików to: zip, 7z, TAR, TGZ.
  • Należy wypełnić wszytkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Pola, pod którymi umieszczony jest komentarz "po angielsku" należy wypełnić w tym języku.

Składanie artykułu online

© WNEiZ, 2009 -